So sánh sản phẩm
  • Vietnamese
  • English

DU HỌC ÚC VIỆT

  • Việc xét visa du học Úc được căn cứ trên hồ sơ của học sinh do đó nếu có một bộ hồ sơ đầy đủ, hoàn chỉnh và thuyết phục thì việc có được visa sẽ được đảm bảo hơn. Các thông tin cần thiết để hỗ trợ cho đương đơn có trên trang web của Bộ Nhập Cư và Quốc Tịch (DIAC), Bộ Giáo dục Úc & Lãnh sự quán …

  • Vì sao phải chọn đúng thời điểm: Chọn đúng thời điểm là bạn phải quan tâm đến kế hoạch tài chính của gia đình, tâm lý cho cuộc sống xa nhà và độ tuổi. 

  • Tùy theo nước nhưng chung chung là: Các bằng cấp bạn có, chứng minh nhân dân, hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy giới thiệu của trường (nếu như học thạc sĩ)

  • Du học hè Mỹ là một cơ hội tuyệt vời để kết hợp học mà chơi, chơi mà học. Học ngôn ngữ nhanh bằng cách tham gia du học hè. Kết hợp học tương tác trên lớp cùng các hoạt động, thể thao và tham quan.

1900 2008

Top

Chat Facebook